Outstanding Article Award

2010 19th No.2 Hideo Fukui Mansion Tatekae, Kanri no Hou to Keizai Bunseki
No.1 Akifusa Fujioka 100 Nen ni Ichido no Fukyou to Zaisei Akaji no Kakudai