Outstanding Book Award

2021 20th No.57 Waga Kuni no Shinrin Kankyou Zei: Koukyuteki na Suigen Kanyou no Hozen ni Mukete Keiko Nakayama Keiso Shobo
2020 19th N/A
2019 18th No.56 Machizukuri Shinrigaku Masahiro Shirotsuki Nagoya University of Foreign Studies Press
No.55 Shinise Kigyou no Sonzoku Mechanism Miyadaiku Kigyou no Business System Hidekazu Sone Chuokeizai-Sha
2018 17th No.54 Creation of Regional Vitality with Social Common Capital: Effects of Knowledge Capital, Public Infrastructure Capital and Social Capital Yoji Kunimitsu Agriculture and Forestry Statistics Publishing
No.53 Food Security and Industrial Clustering in Northeast asia Lily Kiminami et al. (eds.) Springer
No.52 Spatial Economic Modelling of Megathrust Earthquake in Japan: Impacts, Reconstruction, and Regional Revitalization Suminori Tokunaga et al. (eds.) Springer
2017 16th No.51 Regional Free Trade Areas and Strategic Trade Policies Takao Ohkawa, Makoto Tawada, Makoto Okamura and Ryoichi Nomura (Eds.) Springer
No.50 Regional Growth and Sustainable Development in Asia Amitrjeet Batabyal and Peter Nijkamp Springer
No.49 The Economics of International Immigration: Environment, Unemployment, the Wage Gap, and Economic Welfare Kenji Kondoh Springer
2016 15th No.48 Chinese Railways in the Era of High-Speed Zhenhua Chen and Kingsley E. Haynes Emerald Group Publishing Limited
No.47 International Food System : Revised Edition Lily Kiminami Agriculture and Forestry Statistics Publishing
No.46 Tsukuba Scientific City Yasuhisa Mitsui Kajima Institute Publishing
2015 14th No.45 Model Analysis of Reconstruction and Regional Regeneration from the Great Earthquake Suminori Tokunaga and Mitsuru Okiyama (Eds.), Yuko Akune, Yoshifumi Ishikawa and Ryusuke Ihara Bunshindo
No.44 Introduction to Urban Planning Mamoru Taniguchi Morikita Publishing
No.43 Regional Economic Revitalization through High-tech Industrial Cluster-Industry-Academia — Government Partnership and High-tech Innovation — Toshihiko Tanaka Minerva Shobo
2014 13th No.42 Fundamental Theory for Environmental Decision making Kiyoko Hagihara, Chisato Asahi, Fumiko Kimura and Noriko Horie Keiso Shobo
No.41 The Infrastructure Management During the Decreasing Population Era Keiichi Kitadume and Yasushi Asami (eds.) University of Tokyo Press
2013 12th No.40 Rebuilding condominiums:How to prepare for their aging Yasushi Asami, Hideo Fukui and Mikiyuki Yamaguchi Nippon Hyoron Sha
No.39 Economic Analysis on Quality of Housing:The oretical and Empirical Studies Keiko Hirono Taga Shuppan
No.38 Food security and industrial clusters in Northeast Asia Lily Kiminami and Toshihiko Nakamura Agriculture and Forestry Statistics Publishing Inc.
No.37 Regional Economy in China:Spatial Structure and Interregional Interdependency Nobuhiro Okamoto Nippon Hyoron Sha
2012 11th No.36 Social Innovation: Governance in Regional Public Sphere Yasuo Matsuyuki, Akiko Matsuyuki, Terumasa Matsuyuki Maruzen
2011 10th No.35 Economics of the Telecom Industry Toshiya Jitsuzumi Kyushu University Press
No.34 Regional Marketing Networks: A New Perspective on the Local Management Yuhei Yabuki Yuhikaku
No.33 Building Safer Cities from the Disaster Risk of Earthquake Yasuhisa Mitsui Shinzansya
No.32 The Theoretical Studies on Spatial and Sustainable Environmental Policy Daisuke Ikazaki, Toru Naito, Hirofumi Fukuyama Taga Shuppan
No.31 The Assessment for Area-policy Fumio Kajiwara Nippon Hyoron Sha
2010 9th No.30 Economic Thought of Risk and Uncertainty Yasuhiro Sakai Minerva Shobo
No.29 Toshi no Quality Stock: Tochi Riyo, Ryokuchi, Kotsu no Tougo Senryaku Yoshitsugu Hayashi Kajima Institute Publishing
2009 8th No.28 Environmental Management for the Residents playing Multi roles in Multi areas Kiyoko Hagihara, Chisato Asahi, Maiko Sakamoto Showado
No.27 Chisso Shien no Seisakugaku: Seifu Kinyu Shien Sochi no Kiseki Toshio Nagamatsu Seibundoh
No.26 Economic Evaluation on Public Project in Rural Areas: Method and Practice of Post-evaluation with Micro-data Yoji Kunimitsu Association of Agriculture and Forestry Statistics
No.25 Model Analysis of Environmental Policies Related on Automobiles Suminori Tokunaga, Shinichi Muto, Yong He Huang, Lin Sun, Mitsuru Okiyama Bunshindo
No.24 Conservation of Regional Environmental Resources by Environmentally Conscious Citizens: Theory and Practice Yoshinobu Kumata, Kayoko Yamamoto eds. Kokon Shoin
2008 7th N/A
2007 6th No.23 Economic Analysis of Environmental Investment and Regulation Yasunori Ouchida Kyushu University Press
No.22 Conflict Management: Mizushigen no Syakai Risk Yoshimi Hagihara, Maiko Sakamoto Keiso Shobo
No.21 Development of Studies on Environmental Planning and Policy Making Sachihiko Harashina ed. Iwanami Shoten
No.20 Mindful Learning on Environment Yoshinobu Kumata ed. Soseisha
No.19 Risk Syakai wo Miru Me Yasuhiro Sakai Iwanami Shoten
2006 5th No.18 IT Investment and Its Performance in Japan: Management Strategies and Policy Initiatives Toshiya Jitsuzumi Kyushu University Press
2005 4th No.17 Study of Culturally Oriented Policies and Cultural Facilities in View of Regional Deveolpment Akitoshi Edagawa Shogakukan Square
No.16 Tokai Chiiki no Sangyo Cluster to Kinyu Kouzou: Yakushin Suru Nagoya Keizai no Tsuyosa wo Saguru Makoto Tawada, Nobuyoshi Yamori Chuokeizai-sha
No.15 The Economic Valuation of the Environment and Public Policy: A Hedonic Approach Noboru Hidano Edward Elgar
No.14 Kan no Kibengaku: Dare ga Kisei wo Kaetaku Nainoka Hideo Fukui Nikkei
2004 3rd No.13 Application of the Input-Output Analysis and the Optimal Control Theory to Environmental Preservation Keiko Nakayama Keiso Shobo
No.12 Valuing Urban Amenity: Measurement of Environmental and Resource Values Yoshitaka Aoyama, Dai Nakagawa, Ryoji Matsunaka Gakugei Shuppansya
No.11 Security of Society and The System Keiichi Tanaka, Hiromi Mitsuhashi, Yoshitaka Aoyama, Yoshiro Higano, Yoshinobu Kumata, Keiko Hirono University Reseach Center, Nihon University
2003 2nd No.10 Fundamental Theory of Economic Deveolpment and Growth Masamichi Kawano Yuhikaku
No.9 Roudousya Kanri Kigyou to Roudou Idou no Keizaigaku Kenji Kondoh, Makoto Tawada, Takafumi Matsuba, Xiacchun Li, Eriko Hiraiwa Keiso Shobo
No.8 Regional Economics for New Development Isao Hara Taga Shuppan
No.7 Ecological Economics: Seitai Kei no Kanri to Saiseisenryaku Katsuya Fukuoka Yuhikaku
2002 1st No.6 Kyoubai no Hou to Keizaigaku Rokuya Suzuki, Yoshiaki Kume, Hideo Fukui, Kazuhiko Yamamoto Shinzansya
No.5 Law and Economics on Urban Renaissance Hideo Fukui Shinzansya
No.4 Japanese Urban System Yuji Murayama Kluwer Academic Publishers
No.3 Interorganizational Learning: Management of Knowledge Emergence Yasuo Matsuyuki, Akiko Matsuyuki Hakuto Shobo
No.2 Funding Transport Systems: A Comparison among Developed Countries Dai Nakagawa, Ryoji Matsunaka Pergamon, Oxford UK
No.1 Urban Environmental Maintain Theory: for Symbiosis with Global Environment Keiichi Tanaka et al. Yuhikaku