Yoshinobu Kumata Award (Master Thesis Award)

2021 15th N/A
2020 14th N/A
2019 13th No.20 Emi Nakamura Tokyo Toshinbu no Food Desert Mondai: Minatoku Azabu and Takanawa Area ni Okeru Syokuryouhinten heno Keizaiteki Access Konnansei ni Tyakumoku Shite
2018 12th No.19 Daisuke Ito Toshinai Kouzou wo Kouryo Shita Toshigun System no Shuseki to Bunsan no Mechanism
2017 11th No.18 Shingo Yoshida Toshi Nougyou ni Okeru Shinki Shunousya no Keieisya Nouryoku no Kakutoku Process: Shinki Sannyusya to Jiei Shunousya no Hikaku Kenkyu
2016 10th No.17 Satoshi Nagai Job Candidate Motivation to Work for Agricultural Corporations: Approach from Human Resource Management
2015 9th No.16 Noriko Nozaki Tokyo-to ni Okeru Junkangata Shakai no Tameno Haikibutsu Recycle Sokushin Seisaku no Simulation Bunseki
2014 8th No.15 Maria Ikegawa Higashi Asia ni Okeru Nikkei Reitou Shokuhin Kigyou no Kikanbetsu Kaigai Ricchi Sentaku Youin Bunseki
2013 7th No.14 Junnian Song Quantitative Estimation of Biomass Energy Potential and Comprehensive Evaluation of Biomass Utilization: A case study of Jilin Province, China
2012 6th No.13 Keyu Lu Scenario analysis of municipal solid waste management system in Shanghai
No.12 Hiroto Kato DSGE Model ni Yoru Koukyou Toushi no Kouka Bunseki to Model no Jihen Parameter Suitei ni Kansuru Kenkyu
No.11 Ha Thi Thu Trang A spatial computable general equilibrium model of San-En-Nanshin Region in Japan
2011 5th No.10 Madoka Okimoto Syokuhin Boueki wo Jirei to Shita Kokusai Teki na Jouhou no Hitaisyousei no Moto deno Kokusai Boueki ni Kansuru Rironteki Kenkyu
No.9 Kohei Nagaoka Syouhi Denryoku Atari no Gomi Syoukyaku Ryou wo Sihyou to Shita Seisou Koujou no Seinou Suijun Henka ni Kansuru Kenkyu
No.8 Masaaki Yamane Syokuhin Kakou Jigyou no nougyou ni Taisuru Kouhou Renkan Kouka ni Kansuru Kenkyu: Kaso Chiiki ni Okeru Sangyou Shinkousaku no Kentou no Tameni
2010 4th No.7 Yang Li Chugoku ni Okeru Denshi Haikibutsu no Tekisei Syori to Shigen Saisei ni Kansuru Kenkyu
2009 3rd No.6 Ataru Nakamura Kasumigaura ni Okeru Konai Suishitsu no Doutai wo Kouryo Shita Sougouteki Ryuuiki KAnri Seisaku
No.5 Kosuke Nakazawa Mizu Juyou wo Kouryo Shita Higasi Mikawa Chiiki Keiryou Keizai Bunseki
2008 2nd No.4 Fumiko Yamada Syutoken Syokuhin Seizougyou ni Okeru Sangyou Syuseki no Keizai Kouka ni Kansuru Jissyou Bunseki
No.3 Xu Feng Comprehensive Evaluation of the Water Quality Improvement Policy for the Yange He Reservoir in Qin Huang Dao He Bei China
2007 1st No.2 Kanta Mitsuhashi Tokyo-to ni Okeru Shin Energy Riyou ni Yoru Kankyou Fuka Sakugen Kouka ni Kansuru Kenkyu
No.1 Shinichi Furuzawa Niigata Ken ni Okeru Nougyou Nouson Seibi ni Kansuru Jissyouteki Kenkyu: Tochi Kairyou no Keizai Kouka no Hyouka to Chiiki Juumin no Ishiki Kouzou no Bunseki